Co2 Kullanılan Endüstriler


Karbondioksit çok yönlü özellikleri ile, ürün kalitesini ve verimliliği arttıran bir madde olması nedeniyle bir çok endüstride geniş kullanım alanına sahiptir. Bu sebeple dünya çapında birçok şirketin üretim maliyetleri düşürmesinde kilit nokta olmuştur.

Kullanım Alanları
-
Meşrubat
- Gıda
- Soğuk Öğütme
- MAP
- Seralarda CO2 Gübrelemesi
- Zararlılarla Mücadele
- İnertleşme ve Patlamaya Karşı Koruma
- Yangınla Mücadele Ve Yangın Söndürücüler
- Atık Su ve Su Arıtımı
- Kuru buz
- Teknik Soğutma ve endüstrinin gelişen pek çok sektöründe
    
CO2 den yararlanılmaktadır.

Bu alanların dışında birçok ürün ve üretim metodu karbondioksitin getirdiği olanaklar sayesinde geliştirilebilir.Endüstride kullanılan CO2 bir yandan verimliliği arttırırken ;bir yandan da ürüne ek bir değer katar. Önce bu alanlara ilişkin birkaç örnek verelim:

Sıvılardaki çözünürlüğü nedeniyle meşrubat sanayiinde karbonizasyon aşamasında önemli bir girdi olarak,
Sıcaklığın -79°C olması , gıda ürünlerinin dondurulmasında,soğutma proseslerinde,soğutma ve soğuk nakliye için kuru buz halinde, Bakteriyel statik etkisi ve oksijeni uzaklaştırıp;yerini alması sayesinde yine, depoları ve silolarda fumigasyon gazı olarak zararlıların yok edilmesinde, Ayrıca kahve veya peynir gibi paketlenmiş ürünlerde, Bundan başka, nakliye sırasında pnömatik taşıyıcı ve kaynak arasında aktif koruyucu gaz ve aerosol ve toz yangın söndürücülerde basınçlı gaz olarak Atık su arıtımında alkali atık suların nötralizasyonunda Yüzme havuzu sularının pH-değerinin ayarlanmasında ve yumuşak suların karbonizasyonunda Sünger ve poliüretan imalatında,süngeri gözenekli hale getirmek amacıyla kanserojen ve zehirli etkiye sahip Metil Klorür yerine, Tıpta lazer gazı olarak, soğuk cerrahi,banyolar,terapi amaçlı gaz uygulamasında Tekstilde kullanılan boyanın sabitleşmesi için kullanılan kostiğin (NaOH) nötralize edilmesinde asetik asit yerine CO2 denyararlanılabilir. Aspirinin ham maddesi olan Salicate üretiminde CO2 kullanılır. Özel tüplerde kontrollü olarak ısıtılan CO2 gazı genleşerek,bulunduğu tüpü patlatması sağlanır ve dinamit etkisi yaratır.Bu sayede madenlerde kullanılan dinamite alternatif olarak, CO2 kullanılır.